SILIKÓNOVÉ  TESNENIE
 
               
                 
               
                      Hlavná stránka                                                                                    cenníky                                                                                      
 ŠETRITE TEPELNÚ ENERGIU POMOCOU TESNENIA OKIEN A DVERÍ

     Ten, kto šetrí tepelnú energiu, zahrieva dom i peňaženku. Pomocou jednoduchých vylepšení je možné podstatne znížiť náklady na kúrenie.

    Prečo od okien ťahá?                                                                                                                           

     Pôsobením vetra vznikajú veľké tlakové rozdiely v bezprostrednej blízkosti budov. Sila vetra je veľmi značná na náveternej strane budovy, na záveternej strane je takmer nepatrná. Tento tlakový rozdiel je príčinou prenikania studeného vzduchu a súčasne unikanie teplého vzduchu. Za rovnakej poveternostnej situácie sú tepelné straty neutesnenými 2 mm škárami 4-násobne vyššie v porovnaní s teplotnými stratami neutesnených štrbín 0,5 mm. Pri silnejšom vetre je prenikanie chladného vzduchu mnohonásobne vyššie a tým samozrejme dochádza k značnému ochladeniu vnútorného prostredia. Teplotným stratám v dôsledku tlakových rozdielov vonkajšieho prostredia je možné efektívne zabrániť utesnením okien a dverí.

   Päť dôvodov pre utesnenie okien a dverí Euro Strip.

1. Riadne utesnený dom šetrí tepelnú energiu. Správne utesnené okná a dvere môžu znížiť spotrebu tepelnej energie až   o 30%. Výška úspory závisí od stavu okien a dverí, ich veku a prevedenia. 
2. Keď utesníte okná a dvere, nebude na Vás ťahať a dosiahnete príjemné prostredie.      
3. Po utesnení okien a dverí môžete znížiť teplotu o jeden až dva stupne bez toho, aby ste cítili ochladenie. Každý stupeň zodpovedá zníženiu spotreby tepelnej energie o 6%.  
4. Tesnenie zamedzuje vnikaniu prachu a podstatne znižuje hlučnosť.   
5. Opatrenia pre zníženie spotreby tepelnej energie sa musia previesť v správnom poradí. Preveďte tesnenie okien a dverí skôr než budete zoraďovať ventilačný a vykurovací systém.

           Lepiace tesnenia                

  Päť dôvodov pre firmu pracujúcu s Euro Strip.

1. Spoľahnite sa na odborníka. Zaistí, aby od začiatku bolo všetko správne prevedené. Správne tesnenie na správnom mieste.                                                                                                                          
2. Kvalita sa vypláca. Montér s Euro Strip má veľký výber produktov z Värnamo Gummi. 
3. Isto a bezpečne. Všetky firmy, ktoré montujú tesnenie nie sú rovnakými znalcami. Firmy pracujúce s Euro Strip pracujú kvalitne a majú podporu Värnamo Gummi.                                                                    
4. Pohodlne a bez problémov. Pozvať si montéra pracujúceho s Euro Strip znamená, že práca bude nielen kvalitne vykonaná, ale že bude menej práce a starostí pre Teba - vlastníka domu.                           
5. Záruka. Montér pracujúci s Euro Strip ručí za kvalitu tesnenia aj svojej práce.

 

            Tesniace profily

     cenníky                   E-mail